Vanaf 2012 heeft Machinefabriek De Valk zich in een nieuwe techniek gespecialiseerd en was formeel verbonden aan het Addlab. In dit gedeelde laboratorium werd in de afgelopen jaren tezamen met een aantal partnerbedrijven onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en toepassing van "additive manufacturing", het 3D printen van metalen.

Inmiddels mag de valk zich een specialist noemen in het printen maar voorral ook het nawerken van geprinte metalen delen in RVS maar ook in titanium

Additive manufacturing kan veel toegevoegde waarde hebben binnen de huidige maakwereld dmv bv het terugdringen en de materiaal kosten tot 80 procent  terug brengen in vergelijking met traditionele aanpak.

Een juist ontwerp ligt hieraan ten grondslag, De Valk heeft de laatste jaren veel case studies op gebied van Design ,metalurgie, post processing e.d gedaan. Het zogenaamde learning on the job heeft zijn vruchten afgeworpen en inmiddels mag de Valk zich als een van de weinige expert noemen binnen dit vakgebied

Met de investering in deze revolutionaire techniek onderschrijven we onze missie om voorop te blijven lopen als het gaat om kennis van "moderne productietechnieken" en de toepassing daarvan. Als ontwikkelpartner van onze klantrelaties verbreden we hiermee de mogelijkheden omdat met deze techniek in een vrijere vorm, lichter, compacter en complexer ontworpen en geproduceerd kan worden dan met traditionele productietechnieken. 

manifold